"Als automatiseerder die
zich specifiek en uitsluitend
richt op de branche voor bloemen, planten en accessoires is Uniware doorlopend bij een groot aantal sierteelt projecten betrokken."
De geschiedenis van Uniware in vogelvlucht 
Uniware is in 1986 opgericht met als doel het ontwikkelen van handelsapplicaties voor het Unix operating system. Tot op dat moment werd Unix nog hoofdzakelijk voor wetenschappelijke toepassingen gebruikt.

De oprichters van Uniware realiseerden zich dat er een groeiende behoefte zou ontstaan aan toepassingen die op een stabiel operating system zoals Unix konden draaien. Deze toepassingen zouden daarmee een betaalbaar alternatief kunnen vormen voor de gebruikelijke mainframe software die in feite alleen de grotere organisaties zich konden permiteren. Daarnaast zouden de toepassingen, vanwege de stabiliteit, ook een goed alternatief kunnen zijn voor de in opkomst zijnde PC-oplossingen voor MS-Dos en later voor MS-Windows.

Na de opzet van een eigen ontwikkelomgeving en een database management systeem werden de eerste toepassingen gerealiseerd.
Door een speling van het lot werden de eerste toepassingen in de bloemen- en plantenbranche gebruikt, en Uniware is deze branche tot nu toe trouw gebleven.

Om het groeiend aantal klanten, en daarmee ook het groeiend aantal verschillende toepassingen, optimaal te kunnen ondersteunen werd in 1997 gekozen voor een geheel nieuwe structuur : flora2000.

Dit concept moest bestaande en toekomstige klanten van Uniware een complete automatiseringsoplossing kunnen garanderen zonder extreem grote investeringen te vragen en zonder afhankelijk te zijn van de op dat moment moelijk te verkrijgen extra mankracht.

In betrekkelijk korte tijd werden alle varianten van de Uniware software ondergebracht in één allesomvattende, modulair opgebouwde, applicatie.
Er werden configuratie tools ontwikkeld die het mogelijk maakten om de gekozen modules en de bijbehorende grote aantallen parameters op eenvoudige wijze voor de klant in te stellen.
Aanvullende gereedschappen werden ontwikkeld om het onderhoud van de applicatie, en de ondersteuning van gebruikers, vanuit Rotterdam voor de klant te kunnen verzorgen.

Door deze gewijzigde strategie werd de onderhoudbaarheid van de software zo sterk verbeterd, dat de ontwikkelaars, die tot op dat moment ook veelal voor het onderhoud opdraaiden, zich weer volop bezig konden houden met hun vak: het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit.

Sinds 1995 werd er door relaties van Uniware op uitgebreide schaal gebruik gemaakt van het Uniware bestelsysteem voor Windows. Dit systeem dat kon communiceren met de handelsapplicaties van Uniware werd eveneens in het flora2000 concept opgenomen en tegelijkertijd geschikt gemaakt voor communicatie via het Internet.
Dit FloraConnect Online systeem is inmiddels uitgegroeid tot het Internet bestelsysteem voor de branche.

Communicatie met andere systemen, van oudsher een sterk punt van Unix, werd optimaal ingezet op het moment dat de hele wereld het Internet omarmde.
e-Business en e-Commerce waren voor Uniware niet meer dan nieuwe namen voor een reeds jaren toegepast principe. Als bij-effect van deze e-Commerce hype ontwikkelde het Internet zich tot het transport-medium voor berichten bij uitstek.
Door haar Unix achtergrond was Uniware goed bekend met de Internet technologie en doordaar in de gelukkige omstandigheid de voordelen te kunnen benutten zonder al te veel hinder van de nadelen te ondervinden.
In 2000 werd FloraConnect aan de productreeks toegevoegd. Deze eigen ontwikkeling vormde een optimale interface tussen de Uniware omgeving enerzijds en de Windows/Internet omgeving anderzijds.
De keuze voor Java als programmeertaal maakte de toepassing geschikt voor nagenoeg elk platform. Met Connect2000 werd de mogelijkheid gecreëerd om met hetzelfde programma naar keuze, via het interne netwerk, via een inbelverbinding of via het Internet, het flora2000 systeem te bedienen.
Ook verzorgde connect2000 voor flora2000 de verbinding met andere systemen. Daarmee ontstond de mogelijkheid om Word, Excel en Access files aan te maken, op te maken en te verzenden, en om beeld- en geluids-materiaal vanuit de flora2000 database voor de gebruiker beschikbaar te maken.

De strategische keuze van Uniware voor het Unix operating system is door de jaren heen succesvol gebleken. Eind 2001 werd duidelijk dat steeds meer grotere organisaties en overheden de stabiliteit van het Unix / Linux platform op waarde wisten te schatten en deze systemen steeds vaker als alternatief voor hun bestaande systemen gingen toepassen. Door deze gunstige ontwikkeling van de markt voor Unix toepassingen werd ook de belangstelling vanuit de branche voor het Uniware concept steeds groter.

In 2003 werd begonnen met de ontwikkeling van een online bestel-systeem voor het Internet gebaseerd op een nieuwe techniek. Bij bestaande systemen konden wijzigingen op een scherm alleen weergegeven worden door de hele pagina te verversen. Voor het type toepassingen dat Uniware voor ogen had was dit geen optie. Uniware ontwikkelde een systeem waarmee wijzigingen wel direct zichtbaar gemaakt konden worden. Inmiddels is een variant van deze techniek als "Ajax" in de branche bekend en wordt het op steeds grotere schaal toegepast. Hoewel wij zelf eerder voor de naam "Feyenoord" gekozen zouden hebben, troosten wij ons met de gedachte dat het ontwikkelde bestelsysteem bijzonder succesvol is gebleken.

Als spin-off van het "online" project ontstond bij de klanten van Uniware een steeds grotere behoefte aan een adequate invulling van allerlei internet projecten. Uniware heeft deze uitdaging aangenomen en levert sindsdien een ruim scala aan internet services.

Ook de ontwikkelingen op het gebied van Open Source Software werden door Uniware op de voet gevolgd. In het begin werden deze systemen naast de "normale" systemen gevoerd. Vanaf 2005 is er gekozen voor een voorkeurspositie voor "open" systemen.
In de zomer van 2006 stapte Uniware definitief over naar het Linux Operating System en werden alle ontwikkelsystemen en de daarbij behorende tools daarvoor aangepast.

Begin 2007 werd een eerder gestarte ontwikkeling voor online communicatie met kwekers opnieuw van stal gehaald. De eerste opzet was vooral bedoeld om de logistieke informatie die voor de verwerking bij de exporteur nodig is alvast bij de kweker te laten voorbereiden.
De diverse marktpartijen waren er destijds nog niet klaar voor, maar inmiddels is die situatie, door de toenemende vraag naar gelabelde producten, volledig veranderd.
In het najaar van 2007 begon Uniware samen met haar klant Profitplant de kwekers voorzichtig van onze ideëen op de hoogte te brengen. Halverwege 2008 maakte al 150 kwekers gebruik van het FloraConnect systeem, waarmee de kweker direct aan de orderregel gekoppelde informatie om kan zetten in barcode labels voor logistieke doeleinden, maar ook voor de consument.
Op dit moment zijn er een aantal grote exporteurs bij dit initiatief aangesloten en is het aantal deelnemende kwekers gegroeid tot ca. 300. Een aantal grote plantenexporteurs heeft belangstelling voor het systeem getoond en ook aan de bloemen kant volgt men de ontwikkelingen op de voet.

Met bovenstaande samenvatting van de historie van Uniware houdt het wat ons betreft niet op.
Op dit moment kan een deel van het bovenstaande verhaal nog even goed in de tegenwoordige tijd geschreven worden, want nog dagelijks doen wij verwoede pogingen om nieuwe interessante mijlpalen aan dit hoofdstuk toe te voegen.

Is uw interesse gewekt: op onze nieuws-pagina's vindt u de berichten die de basis voor onze toekomstige historie vormen!