"Als automatiseerder die
zich specifiek en uitsluitend
richt op de branche voor bloemen, planten en accessoires is Uniware doorlopend bij een groot aantal sierteelt projecten betrokken."
Com2000 
Deze toepassing regelt het berichten verkeer dat vanuit flora2000 servers wordt gegenereerd.

Vanuit Flora2000 kunnen berichten gegereerd worden in allerlei verschillende formaten.
Deze kunnen vervolgens naar relaties verzonden worden via fax, email en sms, of via andere meer specifieke datacommunicatie protocollen (EDI, XML, SOAP etc.).

Com2000 verzorgt de afhandeling van deze berichten op een overzichtelijke manier.
De berichten worden van de juiste adressering voorzien en vervolgens met de gewenste tijd van verzending in de verzendlijst opgenomen. Deze lijst is door de gebruiker op het scherm op te roepen en te onderhouden.

In deze lijst wordt ook de status van het bericht weergegeven.
Voor een fax kan bijvoorbeeld worden aangegeven hoe vaak en met welke tussentijd er eventueel opnieuw geprobeerd moet worden als een fax niet goed verzonden kan worden (in gesprek of papier op etc.).

Als na het aantal gewenste herkansingen het bericht nog niet is afgeleverd wordt dat in het overzicht duidelijk aangegeven. De gebruiker kan dan op eenvoudige wijze aangeven of er een nieuwe serie pogingen ondernomen moet worden of dat het bericht verwijderd moet worden.

Voor e-mail en andere communicatie vormen gelden vergelijkbare procedures. Het zal duidelijk zijn dat de kwalitiet van de status informatie sterk afhankelijk is van de gekozen communicatie vorm. Zo zal het bijvoorbeeld bij het gebruik van e-mail lastig zijn om vast te stellen of het bericht ook werkelijk door de geadresseerde ontvangen is, tenzij hierover van te voren afspraken met geadresseerde zijn gemaakt.