"Als automatiseerder die
zich specifiek en uitsluitend
richt op de branche voor bloemen, planten en accessoires is Uniware doorlopend bij een groot aantal sierteelt projecten betrokken."
FloraConnect Handelaren 
Handelaren kunnen bij gebruik van FloraConnect kiezen uit de browser of de terminal versie.

In de praktijk wordt over het algemeen voor een mix gekozen.
Op de meer traditionele werkplekken waar men een beperkt aantal handelingen verricht en men bij voorkeur zonder muis-besturing werkt wordt voor de terminal versie gekozen.

Op plekken waar de presentatie van belang is, waar een grotere interactie met andere office producten gewenst is, of waar men met eindgebruikers te maken heeft (webshops) kiest men voor de browser versie.