"Als automatiseerder die
zich specifiek en uitsluitend
richt op de branche voor bloemen, planten en accessoires is Uniware doorlopend bij een groot aantal sierteelt projecten betrokken."
Flora2000 
Het basispakket flora2000, dat in de branche als F2 bekend staat, wordt samengesteld uit een vast aantal algemene modules, en uit een variabel aantal standaard modules.
Dit variabel aantal modules wordt gekozen uit de grote reeks standaard modules die beschikbaar is en die nagenoeg elk aspect dat met de handel in bloemen en planten te maken heeft kan ondersteunen.

Afhankelijk van de door de gebruiker gewenste functionaliteit kan de toegang tot deze modules door Uniware worden ingesteld.

Onderstaand een aantal voorbeelden van standaard configuraties voor de handel in bloemen, planten, accessoires of een combinatie daarvan:
 • groothandel / exporteur
 • commissionair
 • cash & carry
 • boeketterie
 • inkoop- en/of distributie-centrum voor winkels en/of supermarkten
 • inkoop- en/of distributie-centrum voor tuincentra
 • inkoop- en/of distributie-centrum voor accessoires met magazijn beheer
 • inkoop- en/of distributie-centrum voor lijnrijders
 • online mobile verkoop systeem voor lijnrijders
 • online aanbod / offerte / order systeem voor kwekers
 • online labelsysteem voor kwekers
 • online / realtime webshop voor alle genoemde categorieën
Vaak worden één of meer van deze configuraties aangevuld met extra modules om tot de optimale configuratie voor een toepassing te komen.

De modules worden doorlopend aangepast aan de laatste stand van zaken. Deze aanpassingen kunnen betrekking hebben op technische zaken (nieuwe technieken, gewijzigde operating systems etc.), maar ook op gewijzigde inzichten in het gebruik van het pakket. Hierbij spelen de ervaringen van gebruikers een grote rol.
Deze aanpassingen zijn op basis van het standaard onderhouds-contract voor alle gebruikers beschikbaar.

Het basispakket kan worden uitgebreid met ondersteunende programma's en daar waar nodig met maatwerk modules.

Standaard modules

De reeks standaard modules van flora2000 begint inmiddels een respectabele lengte te krijgen. Voor de ontwikkeling van deze modules volgt Uniware de volgende strategie:

Door voortdurend betrokken te zijn bij de dagelijkse praktijk van onze klanten worden wensen, ideeën en trends gesignaleerd. Kleine wijzigingen worden direct in de standaard modules opgenomen, grotere wijzigingen worden gepland.

Grotere functionele wijzigingen worden vaak in aparte modules ondergebracht.

Als een klant vindt dat aan de ontwikkeling van deze grotere wijzigingen voorrang moet worden gegeven, dan kan een dergelijk projekt geheel of gedeeltelijk in maatwerk worden uitgevoerd.
De kosten hiervoor worden in overleg bepaald en zijn voor een deel afhankelijk van de bruikbaarheid van deze modules voor onze andere klanten.

Maatwerk aanpassingen bieden onze relaties naast de mogelijkheid om invloed op de planning uit te oefenen tevens het voorrecht om er als eerste gebruik van te maken.
Vervolgens zullen deze modules ook voor onze andere klanten tegen een normaal commercieel tarief beschikbaar zijn.

Exclusief maatwerk wordt door Uniware, in het kader van het flora2000 concept, niet gemaakt!

Parameters

Flora2000 bevat een uitgebreide set parameters waarmee het pakket op de gebruiker kan worden afgestemd.

Deze parameters worden gebruikt om binnen een module de toegang te regelen, maar tevens kunnen allerlei zaken die voor alle gebruikers gelden worden ingesteld.

Zo kan bijvoorbeeld worden aangegeven of men het pakket wil inrichten voor bloemen, planten of beide, of er vanuit voorraad wordt verkocht of op bestelling wordt geleverd, maar ook kan in detail worden vastgelegd op welke wijze met prijzen, facturen, offertes moet worden omgegaan.

Een deel van de parameters is door de applicatie-beheerder zelf in te stellen.

Naast zaken die worden ingesteld voor alle gebruikers van het systeem zijn er ook diverse instellingen mogelijk voor een gebruiker specifiek. Deze instellingen kunnen ook door de gebruiker zelf worden onderhouden.

Beveiliging

Flora2000 is op verschillende niveau's beveiligd tegen ongewenst gebruik.

Allereerst is er de gebruikelijke afscherming op systeem-niveau en als het systeem deel uitmaakt van een netwerk tevens op netwerk-niveau. Deze afscherming wordt door het operating system verzorgd en kan door de systeem-beheerder worden ingesteld.

Op applicatie-niveau wordt de beveiling verzorgd door de applicatie beheerder.
Nadat door Uniware de voor het bedrijf beschikbare modules zijn geactiveerd kan de applicatie-beheerder aangeven welke gebruikers toegang hebben tot bepaalde modules. Dit kan op elk moment door de applicatie-beheerder gewijzigd worden.

Ook is het mogelijk om gebruikers van verschillend niveau's aan te maken. Zo zullen interne gebruikers over het algemeen meer zaken mogen zien dan gebruikers die vanaf buiten met het systeem in verbinding staan.

Ingeval men gebruikers van buitenaf (Internet) toegang geeft tot het systeem, kan de beveiliging nog met extra maatregelen worden uitgebreid. Firewalls en dynamisch gegenereerde toegangscode's zijn hier voorbeelden van.

Ondersteunende software

Er zijn voor flora2000 een aantal ondersteunende programma's beschikbaar, waarmee taken voor flora2000 kunnen worden uitgevoerd zonder dat daarvoor actie van de gebruiker nodig is.

Daemon2000 zorgt voor het uitvoeren van een aantal activiteiten ten behoeve van flora2000 op een zo optimaal mogelijk moment, zonder dat de gebruiker daarvoor expliciet opdracht hoeft te geven en zonder dat de gebruikers daar hinder van ondervinden.

Sys2000 verzorgt het coördineren van zaken die met het systeem beheer te maken hebben en geeft de status van het systeem door aan de Uniware servers.

De Com2000 communicatie daemon kan zelfstandig communicatie- en fax-opdrachten afhandelen zonder verdere tussenkomst van de gebruiker.

Koppeling met andere pakketten

flora2000 kan met verschillende andere pakketten gekoppeld worden.

Deze koppelingen kunnen op verschillende manieren gerealiseerd worden.

De online koppeling, zoals die bijvoorbeeld voor de webshop van floraconnect of voor het financiëel pakket x2000 van Uniware gebruikt wordt, zorgt er voor dat gegevens direct in de databases van de beide pakketten verwerkt worden.

De offline of batchgewijze koppeling wordt vaak toegepast bij koppelingen waar de gebruiker zelf de controle over de uitwisseling van de gegevens wil hebben.

De semi-offline koppeling werkt hetzelfde als de offline koppeling, de handelingen die de gebruiker moet uitvoeren worden echter door een programma of script uitgevoerd. (bv. sysa2000)

Ook de manier waarop de gegevens verpakt worden kan verschillen. Nagenoeg elke methode (plain-txt, CSV, XLS, DBF, ACSII, HTML, EDI, XML etc.) is wel ergens in flora2000 terug te vinden.

De standaard koppelingen met veilingen, leveranciers, CBS, BGB, Florinet, Florecom etc. worden ondersteund.
Daarnaast bestaan er standaard koppelingen met financiële software, bijvoorbeeld van Exact.

Ook koppelingen met het Internet, bijvoorbeeld voor het "up to date" houden van produktoverzichten of het onderhouden van bestelsystemen, kunnen vanuit flora2000 worden gerealiseerd.